Leiter der Maison des Francophonies de Berlin:

Luc Paquier
luc.paquier@francophonies.de

Projektbeauftragter der Maison des Francophonies de Berlin:

Léo Drevet
contact@francophonies.de

Adresse:

Maison des Francophonies de Berlin im CFB
Müllerstraße 74
D-13349 Berlin

+49 (0)30 120 86 03 56